Obuka

Unapredite svoje znanje!

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante.

ArchiCAD obuka

Tokom 32 casa polaznik ovladava veštinom korišcenjanajboljeg arhitektonskog BIM alata na tržištu.
Svaki polaznik dobija udžbenik na Srpskom jeziku a nakon završenog kursa sertifikat zvanicnog zastupnika ArchiCAD-a. Osnovna obuka se odvija u maloj grupi sa najviše 4 polaznika.

Standardna obuka traje 4 nedelje (8 casova nedeljno = 2 radna dana x 2 casa + 4 casa subotom).
Intenzivna obuka, 32 casa u nedelji dana (3 radna dana po 6h i 2 radna dana po 7h)
Za pohadanje ovog kursa je neophodna osnovna racunarska pismenost i poznavanje Windows okruženja.

Standardna obuka

trajanje:
32 sata(4 nedelje ... radnimdanimaposlepodneu trajanjuod 2h i subotom 4h)
mesto:
“InFormaarchitectura”
ĐorđaTabakovića 23
Novi Sad
broj polaznika:
najviše 4 polaznika u grupi
cena:
35.000 din + PDVpopolazniku
u cenu uključeno:
aktuelniudžbeniknasrpskomjezikusapratećim DVD-om
polaznikkoji pređeceokursdobijacertifikatzvaničnogzastupnika (hiCAD) da je odslušaokurs

STUDENTIMA ODOBRAVAMO POPUST OD 10% NA CENU STANDARDNE OBUKE

Individualna obuka

trajanje:
32 sata (polaznikimapravo da bira tempo rada i termine)
+2 satadodatnihkonsultacija
mesto:
“InFormaarchitectura”
ĐorđaTabakovića 23
Novi Sad
brojpolaznika:
1polaznik
cena:
55.000 din + PDV

Standardna “ON SITE” obuka

trajanje:
32 sata (3 radnadanapo 6h i 2 radnadanapo 7h)
+4 satadodatnihkonsultacija
mesto:
uradnomprostoru i naračunarimakandidata
brojpolaznika:
najmanje 2 polaznika...najviše 8 polaznika
cena:
45.000 din + PDVpopolazniku
+ putnitroškovizapredavača (transport, smeštaj, ishrana ...)

Individualna “ON SITE” obuka

Uvođenje ArchiCAD-a u projektni biro, odnosno unapređenje korišcenja ArchiCAD-a u projektnom birou narucioca.
trajanje:
32 sata (3 radnadanapo 6h i 2 radnadanapo 7h)
+4 satadodatnihkonsultacija
mesto:
uradnomprostoru i naračunarimakandidata
brojpolaznika:
1 polaznik
cena:
65.000 din + PDV
+ putnitroškovizapredavača (transport, smeštaj, ishrana ...)

ArtLantis obuka

Tokom 8 casova obuke kandidati ovladavaju osnovama jednog od najinventivnijih alata za izradu arhitektonskih racunarskih 3D vizuelizacija. Za pohađanje ovog kursa je neophodno poznavanje rada u CAD paketima.

Detalji

trajanje:
8 sati (2 radnadanapo 2h i subota 4h)
mesto:
“InFormaarchitectura”
ĐorđaTabakovića 23
Novi Sad
brojpolaznika:
najviše 4 polaznika u grupi
cena:
20.000 din + PDV

EcoDesigner obuka

"Ozelenite" svoje projekte u skladu sa svetskim trendovima! Na ovom kratkom kursu naucicete da baratate ArchiCAD-ovim arhitektonskim alatom za brzu analizu i prezentaciju energetske efikasnosti objekta koji projektujete.

Detalji

trajanje:
4 sati (2 radna dana po 2h ili subota 4h)
mesto:
“InFormaarchitectura”
ĐorđaTabakovića 23
Novi Sad
brojpolaznika:
najviše 4 polaznika u grupi
cena:
10.000 din + PDV

Konsultacije i posebne usluge

Uvođenje ArchiCAD-a u projektni biro, odnosno unapređenje korišcenja ArchiCAD-a u projektnom birou narucioca.
Ova usluga po potrebi klijenta može sadržati:

 • “ON SITE” obuku
 • instalaciju i stavljanje u pogonsoftveranaračunarima
 • postavljanjeArchiCAD Teamwork mreže
 • obukuza Teamwork
 • izgradnju Template-a zaArchiCAD u skladu sa standardima u projektnom birou narucioca
 • tehnicku podršku (minimalno 4h i po pozivu)
 • izgradnju specificnih softverskih rešenja ili GDL objekata
 • ... po potrebi i dogovoru

Detalji

trajanje:
najmanje 4 sata ... popotrebipolaznika i tipuusluge
cena:
2.000 din + PDV/sat
+ putnitroškovizapredavača (transport, smeštaj ...)

ArchiCAD ispit

Na projektu jedne zadate porodične kuće kandidat demonstrira da je sposoban da koristeći ovajsoftver samostalno izradi projektnu dokumentaciju i da koristi alate ArchiCAD-a koji supotrebni da se izradi kompletan projekat.

Ispit traje 4 sata i dozvoljeno je korišćenje literature.

Ispit se može polagati samo jednom u 6 meseci.

Kandidat koji je položio ispit dobija sertifikat zvaničnog zastupnika ArchiCAD-a o poznavanju softvera,na nivou za samostalnog rada.

Detalji

trajanje:
4 sata
mesto:
“InFormaarchitectura”
ĐorđaTabakovića 23
Novi Sad
cena:
40.000 din + PDV
ucenuuključeno:
certifikatzvaničnogzastupnika (hiCAD) o poznavanjuArchiCAD-a zasamostalan rad
napomene:
kandidat može da izađenaispitsamojednom u 6 meseci


OPŠTE NAPOMENE:

 1. Navedene cene važe od 20.12.2011. i mogu biti promenjene bilo kada bez prethodne najave.
 2. U slučaju posebnih uslova i zahteva cene mogu biti korigovane.
 3. Da bi polaznik stekao pravo da pohađa obuku, neophodno je da izvrši uplatu predviđenih sredstava najkasnije 7 dana pre predviđenog termina za početak obuke.
 4. U slučaju odustajanja polaznika najmanje 7 dana pre početka obuke, polazniku se vraćaju sva uplaćena sredstva ili se na zahtev polaznika on može priključiti nekoj sledećoj grupi bez povraćaja sredstava.
 5. U slučaju odustajanja polaznikamanje od 7 dana pre početka obuke, InForma architectura d.o.o. zadržava 50% od cene obuke. U ovom slučaju, ako polaznik želi da pohađa obuku u nekom drugom terminu on ostvaruje pravo na popust od 30% na predviđenu cenu obuke.
 6. U slučaju odustajanja polaznika tokom trajanja obuke, plazniku se ne vraćaju uplaćena sredstva. Ako želi da nastavi obuku u nekom sledećem terminu, ostvaruje popust od 50% na ukupnu cenu koštanja obuke.
 7. Preduslov za dobijanje sertifikata je redovno pohađanje celog kursa. Maksimalan broj izostanaka je jedan termin.

close
pause
play
gray scale